101: IPTV multicast address

แพนด้าจะมาแนะนำก่อนจะทำระบบ IPTV สิ่งที่ต้องคำนึงถึงและต้องเข้าใจก่อนไม่แพ้การเลือกซื้ออุปกรณ์ คือ IP address ที่จะนำมาใช้งาน เรามาเริ่มกัน การสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายนั้น จะเป็นไปในลักษณะของการกระจายข้อมูลชุดเดียวกัน ไปยังเครื่องปลายทางหลาย ๆ เครื่อง นั้นจะพบว่าต้องมี การส่งข้อมูลเดียวกันซ้ำโดยมีจำนวนครั้งที่ต้องส่งเท่ากับจำนวนของเครื่องปลายทางที่ต้องการรอรับข้อมูล โดยถ้าเครื่องปลายทางมีจำนวนมากและข้อมูลที่จะทำการส่งนั้นมีขนาดใหญ่ก็อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับ Bandwidth ได้ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีการพัฒนาวิธีการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายซึ่งสามารถส่งข้อมูลเพียงแค่ชุดเดียวแต่สามารถส่งไปถึงเครื่องปลายทางหลาย ๆ เครื่องได้ นั่นก็คือเทคนิคในการทำ IP Broadcasting และ IP Multicasting นั่นเอง IP Broadcasting IP Broadcasting นั้นก็คือการส่ง packets ของข้อมูลไปยัง Address พิเศษ ซึ่งถูก กำหนดให้เป็น Broadcast Address ซึ่ง Broadcast Address นี้จะไม่ได้เป็นหมายเลข IP ประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใดเครื่องหนึ่ง ดังนั้นการจำส่งข้อมูลไปยัง Broadcast Address ได้นั้นจึงต้องอาศัย UDP เป็น Protocol ในการสื่อสาร Local and Global Broadcast การ Broadcast นั้นจะสามารถกระทำได้ผ่านทางการส่ง packets ข้อมูลไปยัง Broadcast Address ดังที่ได้ กล่าวมาแล้วข้างต้น สำหรับ Broadcast Address นั้นตามข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐานจะกำหนดให้หมายเลข IP ซึ่งมีหมายเลขเป็น 1 หมดทุกตัวในเลขฐานสอง เป็น Broadcast […]

Encapsulation

Encapsulation เป็นการจัดเตรียมข้อมูลให้มี่ความเหมาะสมสำหรับการสื่อสารของ protocol ในแต่ละระดับชั้น เปรียบเสมือนเรามีจดหมายฉบับหนึ่งที่ต้องการส่งไปให้เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ เราจะต้องทำการนำจดหมายนี้พับใส่ซองและเขียนที่อยู่ของเพื่อนลงบนหน้าซอง การนำจดหมายใส่ซองและเขียนที่อยู่ปลายทางนี้ก็คือการทำ encapsulation นั่นเอง และเมื่อเรานำจดหมายนี้ไปใส่ไว้ในตู้จดหมายและบุรุษไปรษณีย์มาทำการเก็บจดหมายนี้ไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ทำการไปรษณีย์ทำการนำจดหมายทั้งหมดมัดรวมกันแล้วใส่ไว้ในถุงเมล์อากาศแล้วทำการปิดฉลากระบุที่ทำการไปรษณีย์ของเมืองในประเทศปลายทางที่เราต้องการส่ง  การนำจดหมายมัดใส่ถุงเมล์และทำการปิดฉลากระบุก็คือการทำ encapsulation ในอีกระดับหนึ่งของอีก protocol ที่อยู่ต่ำกว่า ซึ่งเราจะเห็นว่าใน protocol แต่ละระดับชั้นจะใช้ข้อมูลเพื่อระบุปลายทางไม่เหมือนกัน พนักงานขนส่งเมล์อากาศจะใช้ฉลากที่อยู่บนถุงเมล์ระบุที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ในขณะที่บุรุษไปรษณีย์จะใช้ที่อยู่บนซองจดหมายในการระบุปลายทาง  1. จากในรูปจะเห็นว่าเมื่อ process ที่อยู่บน application layer ของ host หนึ่ง ต้องการจะส่งข้อมูลหรือ message ไปให้อีก host หนึ่ง protocol บน application layer ก็จะทำการส่ง  message นั้นผ่านทาง socket ลงมาให้กับ transport layer 2. transport layer เมื่อได้รับ message แล้ว protocol บน transport layerก็จะทำการตรวจสอบ  […]

UDP ยู ดี พี หรือ User Datagram Protocol ยูสเซอร์ ดาต้าแกรม โปรโตคอล คืออะไร

  UDP เป็นการส่งข้อมูลที่ไม่มีการยืนยันการรับส่งข้อมูล คือผู้ส่งไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลได้ถึงผู้รับแล้วหรือไม่ เราจะต้องเขียนการตรวจสอบข้อมูลเอาเอง เช่น ถ้าผมส่งข้อมูลไป ถ้าฝั่งที่รับข้อมูลได้รับข้อมูลแล้ว ก็ให้ตอบกลับมาให้ผม ผมก็ทราบแล้วว่าข้อมูลไปถึง แต่ถ้าไม่มีการตอบกลับภายในระยะเวลาที่ผมกำหนด ก็ให้แจ้งว่าผู้รับไม่ได้รับข้อความ     UDP อยู่ใน Transport layer (ทรานสโพท เลเยอร์) ทำหน้าที่จัดการและควบคุมการรับส่งข้อมูล แต่ไม่มีกลไกความคุมการรับ ส่งข้อมูลให้มีเสถียรภาพและเชื่อถือได้ unreliable (อันรีไลเบิ้ล) และ connectionless (คอนเนคชั่นเลทด์) โดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแอพพลิเคชั่นเลเยอร์ แต่ UDP มีข้อได้เปรียบในการส่งข้อมูลได้ทั้งแบบ unicast (ยูนิคาสต์), multicast (มัลติคาสต์) และ broadcast (บรอดคาสต์) อีกทั้งยังทำการติดต่อสื่อสารได้เร็วกว่า TCP (ที ซี พี) เนื่องจาก TCP ต้องเสีย overhead (โอเวอร์เฮด) ให้กับขั้นตอนการสื่อสารที่ทำให้ TCP มีความน่าเชื่อถือในการรับส่งข้อมูลนั่นเอง  จุดเด่น      UDP ซึ่งมีจุดเด่นที่ความเร็ว ขนาดเล็ก และไม่มีการทำงานเกี่ยวการส่งข้อมูลซ้ำหรือคำนวณอัตราการส่งข้อมูล ซึ่งจะเหมาะกับการส่งข้อมูลแบบ realtime (เรียลไทม์) […]

Port Multicast TV SG300/SG500

Objective A Virtual Local Area Network (VLAN) allows you to logically segment a Local Area Network (LAN) into different broadcast domains. In scenarios where sensitive data may be broadcast on a network, VLANs can be created to enhance security by designating a broadcast to a specific VLAN. Only users that belong to a VLAN are […]

Storm Control Multicast

Storm Control When Broadcast, unknown Multicast or unknown Unicast frames are received, they are duplicated, and a copy is sent to all possible egress ports. This means that in practice they are sent to all ports belonging to the relevant VLAN. In this way, one ingress frame is turned into many, creating the potential for […]

How to Configure Cisco SG300/SG500 Multicast

Whenever changes are made to Cisco SG the running configuration must be copied and saved as the startup configuration or the changes will not persist if the switch is rebooted. Configuring IGMP Snooping IGMP Snooping must be enabled on the switch to manage the flow of registered multicast traffic. Once IGMP Snooping is enabled multicast […]

Update Ubuntu Linux Software Using Command Line?

I have the latest version of Ubuntu Linux LTS server. How do I update Ubuntu Linux for security and application fix/upgrades using ssh command line? How can I install updates via command line option? Ubuntu Linux server – Install updates via apt-get command line The commands are as follows: apt-get update: Update is used to […]

Build a Landing Page with Elementor

In this tutorial, we’ll be building a stylish landing page with Elementor. Made 100% in Elementor, in this A to Z tutorial you’ll learn: * Creating a page * Building a WordPress menu * Using sections and columns * Adding widgets * Build a complete landing page!

Proxmox VE 5.4 to 6.0 with apt

FAQQ: Can I dist-upgrade Proxmox VE 5.4 to 6.0 with apt?A: Please follow the upgrade instructions exactly, as there is a major version bump of corosync (2.x to 3.x)https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_5.x_to_6.0

Proxmox Standalone Instances

INTRODUCTION This is (already) the third blog post about Proxmox, and it’s what about you could do on standalone Proxmox instances.When you don’t use Proxmox clustering features, you may want to stop some running services, polluting your system logs. This has to be considered very experimental and don’t expect replication nor high-availability functionalities to work once you […]