# statistics and reporting experience >

ผมเตือนตัวเองวันละร้อยๆ ครั้ง

แนวความคิดหรืออุดมการณ์ที่จุดประกายให้ผมก้าวเดินไปข้างหน้าและกระตุ้นให้ผมเกิดความกล้าหาญใหม่ๆ ในการเผชิญหน้ากับชีวิตด้วยความสดชื่นแจ่มใส

ชีวิต Check list

แค่ตอนนี้ก็ผิดแผน และเพิ่มแผนก็มีครับ เช่น ไอติม นี้ก็ไม่ได้อยู่ในแผน หรือที่กำลังศึกษาอยู่ก็งอกมาแน่นอน มันต้องมีความสำคัญมากๆ ผมถึงยอมเปลี่ยนแผน

คนเก่งที่แท้จริง…

คนเก่งจริง คือคนที่ทำงานหรืออาชีพอะไรก็ได้ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถึงเวลากินก็ได้กิน

กล้าที่จะ… เชื่อใจ

ต้องทำให้ดีขึ้น และเปลี่ยนแปลง… … อย่าเอาต้นทุนชีวิตมาเป็นข้ออ้าง เพราะความสำเร็จอยู่ที่ความมุ่งมั่น อดทน ไม่ยอมแพ้