fbpx

q-o-o-p.com

พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์

พุทธศาสนาและวิทยา สิ่งที่ผมเข้าใจ คือ การมองความเป็นไปของธรรมชาติอันหลีกหนีไม่พ้นตามหลักที่เรียกว่า “เกิดมา ตั้งอยู่ ดับไป” มีจุดมุ่งหมายในการทำความเข้าใจหลักของชีวิตและสรรพสิ่ง