fbpx

q-o-o-p.com

ถ้าคุณอยากจะอ่านใจคนอื่นให้เป็น

คือคุณต้องเป็นคนช่างสังเกตุ คนเราสื่อสารกัน 3 ช่องทาง คำพูด น้ำเสียง และ ภาษากาย ภาษากายเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะภาษากายจะทำให้เราเป็นคนละเอียดอ่อนขึ้นอีกหลายเท่า

ยิ้มสวย ยิ้มจริงใจ ยิ้มสดใส

เขายิ้มกันแบบไหนนะแล้วมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เราจะมาไขคำตอบกัน แถมสามารถดรู้ได้อีกฝ่ายยิ้มอย่างจริงใจหรือไม่อีกด้วยลองมาอ่านกันดู