fbpx

q-o-o-p.com

ถ้าคุณอยากจะอ่านใจคนอื่นให้เป็น

เคยพูดเรื่อง “ยิ้ม” มาแล้ว มีอีกเรื่องที่น่าสนใจและเกี่ยวเนื่องกันคือหัวข้อ การอ่านใจคนอื่น หลักการไม่มีอะไรมาก คือคุณต้องเป็นคนช่างสังเกตุไม่มีไรมากมาย คนเราสื่อสารกัน 3 ช่องทาง

1. คำพูด
2. น้ำเสียง
3. ภาษากาย เรื่อง “ยิ้ม

มีหลายงานวิจัยบอกว่าคนเราสื่อสารกันด้วยคำพูด 7% ส่วนอีก 38% น้ำเสียง และ 55% เป็นภาษากาย ภาษากายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการศึกษาภาษากายจะทำให้เราเป็นคนละเอียดอ่อนขึ้นอีกหลายเท่า ถ้าสนใจศึกษาจริงๆ ก็เริ่มต้นโดยการไปหาหนังสือมาอ่าน เช่น เรื่อง “รู้ทันทุกความคิดด้วยเทคนิคภาษากาย”ต่อมาคุณต้องเป็นนักฟังที่ดี ถ้าคุณอยากเดาใจคนอื่น คุณต้องรู้จักฟังมากกว่าพูด

ในการฟังให้เราตั้งฟังจริงๆ ไม่ฟังเพื่อที่จะพูด สิ่งเราต้องฟังพิเศษคือ ความรู้สึกที่แฝงมากับน้ำของผู้พูด การฟังโดยไม่ตัดสิน ถึงแม้เรารู้สึกไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูด ควรรอจนกระทั่งเขาพร้อมที่ฟังเราก่อน ค่อยแสดงความคิดเห็นของเราออกไป อย่างสุดท้ายคือ การตั้งคำถาม (เขียนไปแล้ว) หรือการถามอย่างมีศิลปะ และมีเสน่ห์ คือการตั้งคำถามโดยใส่การคาดการไปด้วยจบ

การตั้งคำถามที่ถูกต้องให้กับปัญหา
https://www.facebook.com/roomeveryday/posts/1216173475859395

รู้ทันทุกความคิด ด้วยเทคนิคภาษากาย
https://www.naiin.com/product/detail/10864
ผู้เขียน: Allan & Barbara Pease

อ่านใจคนได้ในเสี้ยววินาที (เล่มนี้และเรื่องยิ้ม)
https://www.naiin.com/product/detail/232180
ผู้เขียน: โยชิฮิโตะ ไนโต

สั่งจิต ชีวิตเปลี่ยน
https://www.naiin.com/product/detail/511948
ผู้เขียน: อนันท์ หารวัง