fbpx

q-o-o-p.com

วันนี้สิ้นปี

🎉 เลทไปหน่อยสำหรับวันนี้สิ้นปี เลโก้ของผม 🤣 น่าจะต่อกันสนุกเลย


🧑‍🏫 ผมคนหนึ่งไม่เชื่อเรื่องความถนัดพิเศษเรื่องด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ เพราะคนเราสามารถฝึกได้ แต่เราไม่รู้วิธีฝึกมากกว่า จากที่ได้อ่าน

คนที่มีลักษณะ “ฉลาด” คือ คนที่ไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะผ่าน จากหนังสือ สารคดี ประสบการณ์ หรือการพบปะผู้คน เพราะทำเช่นนั้น คือ การเชื่อมต่อเส้นประสาทในสมอง 

ยิ่งเราเรียนรู้มาก ยิ่งเราฝึกแก้ปัญหามาก  และพัฒนาความคิดให้มาก เส้นประสาทเราก็จะมากตาม เส้นประสาทเราก็จะเชื่อมต่อกันสวยงาม และแข็งแรง

แม้เแต่เด็กที่มี พรสวรรค์ และ ฉลาด ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม อาจจะตกวิชา หลักเกือบทั้งหมด และเด็กที่มีความฉลาดในการบริหารความขัดแย้งและระงับความรุนแรง ก็ไม่จำเป็นต้องได้คะแนนดีในวิชาใดๆ ทั้งนั้น

ตัวอย่างคนดังๆ ในโลกมากมาย ที่คนเหล่านี้ล้วนเป็นนักเรียนที่ได้คะแนน “ห่วยแตก” ตอนเป็นนักเรียน ทว่าพวกเขากลับเป็นบุคคคลสำคัญของโลกได้

เนื่องจากความฉลาดในบ้างเรื่องที่โรงเรียนไม่มีสอน บอกก่อนผมไม่ได้สนับสนุนให้ไม่เรียนหนังสือ การเรียนหนังสือ แต่การเรียนหนังสือเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างอนาคตที่มั่งคง เราไม่ควรด่วนตัดสินว่าเด็กที่เรียนอ่อนคือเด็กไม่ฉลาด

สำหรับส่วนตัวแล้ว สิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่ธรรมชาติให้เรามา คือ ความสามารถในการพัฒนาตัวเองเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมต่างๆ และเรียนรู้ผิดพลาดต่างๆ

อ่านเรื่องนี้มาหลายปีนี้ สรุปได้ง่ายๆ ได้ว่า ยิ่งสมองซับซ้อนมาก ก็ยิ่งทำให้มีความสุขยาก เพราะสมองที่ซับซ้อนจะปรุงแต่อดีต ( พระพทุธศาสนาก็มีบอก ) คาดหวังอนาคต และจินตนาการไปไกลจนไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน ( พระพุทธศาสานาก็บอก ) หากความฉลาดแต่ขาดปัญญาทำให้เราต้องมีความทุกข์มากกว่าเดิมเช่นกัน ถ้าใครอ่านเรื่องเลโก้จะเข้าใจ
ดั่งคำที่ว่า “ชีวิตอันสงบสุขและเรียบง่ายจะนำความสุขมาให้มากว่าการไล่ตามหาความสำเร็จแบบไม่รู้จบ”

ก่อนจบที่เขียนมาตลอดปี 😄 แค่เป็นคนช่างสงสัย แค่หาอะไรอ่านไปเรื่อยไป ไม่มีไรมากมายจบ 🧸

ใช้ชีวิตสนุกๆ ดีที่สุด สมองจะไม่ซับซ้อนมากมาก และไม่คาดหวังอนาคตมากมาย