การเรียนรู้แบบแพนด้าหรือ experiential learning

hippo campus

สวัสดีวันสิ้นปี 2019 แพนด้ามักจะบอก หมาน้อยบ่อย ๆ เวลาอยากรู้ไรให้ หมาน้อยไปทำหรือไปลองมันเลย ไม่ต้องกลัวหรือกังวลอะไร แต่ก่อนจะเรียนรู้นั้นเราศึกษามันมาแล้วอย่างดี และรับข้อดี ข้อเสียของมันให้ได้เสียก่อน เพราะการเรียนแบบนี้เป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ หรือหากพูดให้ชัดคือ การเรียนรู้โดยการลงมือทำ หรือ experiential learning

experiential learning
ureka-school
ureka-school
อ. เอกฤทธิ์ วีระพันธุ์ ชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาท

ตัวอย่างของแพนด้าที่สนใจเรื่อง โครงสร้างประสาท ( แพนด้าคิดในใจทำไม่ไม่เรียนวิทย์คณิตแต่แรกวะนี้ ) ต้องบอกก่อนแพนด้าอายุ 34 แล้ว ( วัยรุ่นตอนปลายอยู่ ) แต่การเรียนรู้แพนด้าก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องทั้งดีและไม่ดีก็เอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย เพราะแพนด้าต้องการเข้าใจมันทุกอย่าง แต่ก่อนศึกษาได้หาข้อมูลทุกอย่างละเอียด ถ้ามันไม่ดีมันส่งผลอะไรแบบไหนกับร่างกายหรือว่าคนใกล้ตัวหรือไม่ เพราะการทำงานของสมองของคนเรามีส่วนสำคัญและเชื่อมโยงกัน มีผลต่อการตัดสินใจ เรียกว่า เห็น (seeing) กับ คิดเห็น (imagining) และที่แพนด้าตกใจมัน concerted กับหลักคำพุทธศาสนา จะกล่าวบทต่อไปและนี้ทำให้แพนด้าตกลงปลงใจมาศึกษาหลักคำสอนของพุทธศาสนาทั้งที่ชีวิตไม่เคยคิดอยากจะมาสายนี้ จบแต่เพียงเท่านี้ก่อน

Chanchai Srithep
บางบทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้

Leave a Replay