# stage to share their knowledge and experiences.

การเรียนรู้โดยการลงมือทำ หรือ Experiential Learning

Experiential Learning
ขยายความให้เข้าใจง่ายเข้าไปอีก

ก่อนอ่านผมแนะนำว่าให้ลองฟังดูก่อนนะครับ หวังว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย

การเรียนรู้แบบ Experiential Learning

ข้อดี ทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะสอนกันได้ บ้างครั้งมันอาจะต้องใช้ สิ่งที่เรียกว่า โรงเรียนชีวิต ไม่ว่าจะทำงาน เรียน หรือแม้แต่ชีวิต

ข้อเสีย บ้างประการที่ต้องพึ่งระวังนั้นคือ การควบคุมจิตใจตัวเอง ไม่ให้หลงกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ สิ่งนี้ผมเคยพลาดด้วย เช่นกัน ไว้จะเล่าในภายหลัง แต่ขอใส่หลักการไว้คราวๆก่อน

ผู้นำไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือว่าเจ้าของ ต้องไม่ทะนงตน 

“สิ่งสำคัญคือการได้ทำสิ่งท้ายใหม่ๆ อาจจะดูเหมือนคนขี้เบื่อ แต่เมื่อประสบความสำเร็จแล้วในธุรกิจหนึ่งแล้ว ผมจะมอบธุรกิจนั้น

ให้ลูกน้องดูแลมากที่สุด แล้วไปเริ่มจับธุรกิจใหม่ เพราะว่าธุรกิจใหม่มีเรื่องที่ผมไม่รู้และต้องเรียนรู้อีกมากมาย จนไม่มีเวลาทะนงหรอกครับ”

ความทะนงตนเป็นส่งที่น่ากลัว ซึ่งคืนคลานเข้าในตัวเรา อย่างเงียบเชียบ หยังรากสึกและค่อย ๆ เติบโต มันโตแล้วมันเอาออกไม่ง่ายนะ 

ความหมายของความทะนงตนคือ “การยึดติดกับตัวเองซึ่งก็คือการยึดติดกับวิธีการ แนวคิดหรือความสำเร็จในอดีตของตัวเอง”

ผมไม่ขอเอ๋ยหนังสือเพราะมันเป็นเพียงเรื่องเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัว

เรื่องเล่าจากประสบการณ์ไม่ว่าจะดีจะร้ายอยู่ที่วิจารณ์ของผู้อ่านที่จะคิดด้วย กุศลจิต อกุศลจิต ผู้เขียนไม่สามารถห้ามความคิดใดๆได้ ผู้อ่าน​ ​อ่านแล้ว เป็นประโยชน์​ ผู้เขียนก็ขอบคุณ ถ้าสิ่งนี้ทำให้ผู้อ่านเกิด….ก็ขอน้อมรับ เพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ ? ไม่รับเป็นต่างๆ มีเส้นทางชีวิตไว้แล้ว


Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest