fbpx

q-o-o-p.com

เส้นประสาทสมอง (Cranial Nerve) I–XII

เป็นเส้นประสาทที่เกิดจากสมองและก้านสมองโดยตรง ตรงข้ามกับประสาทไขสันหลังซึ่งเกิดจากไขสันหลังหลายปล้อง ประสาทสมองเป็นทางเชื่อมของสารสนเทศระหว่างสมองและหลายบริเวณ

อ. เอกฤทธ์ุ วีระพันธุ์ ชีววิทยา เรื่อง ระบบประสาท 4 (เส้นประสาทสมอง)