fbpx

q-o-o-p.com

พุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์

พุทธศาสนานั้นวิทย์จริงหรอ ธรรมะ คือ ธรรมชาติ นั้นคือสิ่งที่ผมเข้าใจ มุมมองของพุทธศาสนาคือ การมองความเป็นไปของธรรมชาติอันหลีกหนีไม่พ้นตามหลักที่เรียกว่า “เกิดมา ตั้งอยู่ ดับไป” (ผมเข้าใจว่าคือ ความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง) ตรงประเด็นนี้ผมเห็นว่าเป็นวิทยศาสตร์หรือเป็นจริงเชิงประจักษ์ เช่น ชีวิตคนเราเกิดมาเป็นเด็กน้อย โตเป็นผู้ใหญ่ และสุดท้ายก็ต้องตาย ไม่มีใครบนโลกนี้หลีกเลี่ยงได้ ตรงนี้เป็นวงล้อของกรรมของทุกผู้ทุกคน ทุกชีวิตมีความทุกข์ (มากน้อย แตกต่างกันไปตามคน) และพุทธศาสนามีจุดมุ่งหมายในการทำความเข้าใจหลักของชีวิตและสรรพสิ่งตรงนี้และหาทางหลุดจากล้อกรรมวงนี้ (ตรงนี้ผมคงไม่กล่าวต่อไปว่าทำอย่างไร เพราะตัวผมเองก็ไม่เคยทำงั้นพูดไม่ได้)

พอถึงตอนนี้เราจะเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วทั้งในทางพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ ในมองมุมของผม
ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่เรากำลังอ่านหนังสือเล่ม คือ

แสงจากกระดาษ ( = รูป ) สะท้อนเข้าตาของเรา ( = อายตนะ )

เส้นประสาทที่ใช้รับแสดงในจอตา ( = ผัสสะ ) ส่งสัญญาต่อไปยังสมองส่วน Occipital lobe ที่ใช้ในการประมวลภาพต่างๆ ส่งภาพที่ได้ต่อไปยังส่วนต่างๆ ของสมองพร้อมๆ กัน ซึ่งประกอบด้วย

การส่งภาพที่ประมวลได้ ไปยังสมองส่วน ฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) เพื่อวิเคราะห์ภาพที่เห็นโดยใช้ความทรงจำ
( = สัญญา ) เข้ามาช่วยทำให้เรารู้ว่าคำแต่ละคำที่กำลังอ่านแปลว่าอะไร ไม่เช่นนั้นเราจะต้องเรียนรู้คำใหม่ทุกครั้งที่เห็นตัวหนังสือ

การส่งภาพที่ประมวลได้ ไปยังสมองส่วน อมิกดาลา (Amygdala) และ ทาลามัส (Thalamus) เพื่อประเมินว่าสิ่งที่กำลังอ่านนี้ทำให้เกิดความรู้สึก ( = เวทนา ) อย่างไร ชอบ ไม่ชอบ หรือว่าเฉยๆ

การส่งภาพที่ประมวลได้ ไปสมองส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) เพื่อจินตนาการ วางแผน ตัดสิน ประเมิน และคิดต่อยอดจากสิ่งที่กำลังได้อ่าน ( = สังขาร )

สุดท้าย จิต (วิญญาณ) จึงรับรู้ผลที่จากการประมวลเหล่านั้น โดยกระบวนการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ปัจจัยภายนอกมีหน้าที่เพียงเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสของร่างกาย ทำให้มีการสร้างความรู้สึกภายในขึ้นมาในสมอง เพื่อให้จิตรับรู้

ไว้มา edit เพิ่มเติมดองไว้นานแล้วเอาคราวๆ ไปก่อน

( คือคำของพุทธศาสนา )

ผัสสะ = https://www.facebook.com/roomeveryday/posts/1223030871840322
อายตนะ = https://www.facebook.com/roomeveryday/posts/1226302171513192
สัญญา = https://www.facebook.com/roomeveryday/posts/1231640070979402
รูป = https://www.facebook.com/roomeveryday/posts/1251537895656286
เวทนา = https://www.facebook.com/roomeveryday/posts/1246807489462660
วิญญาณ =

จึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่า 

การฟังธรรม ปฏิบัติ​ธรรม ไม่มีตัวบ่งชี้ว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดี เพราะตรงนี้ ผมชอบแนวความคิดของคำสอนในพุทธศาสนา​ เพราะมันสอดคล้อง​กับที่กำลังศึกษา​เกี่ยวกับการทำงานของสมอง และสามารถปรับใช้ในชีวิต​ประจำ​วันได้อย่าง