fbpx

q-o-o-p.com

วันนี้สิ้นปี

🎉 เลทไปหน่อยสำหรับวันนี้สิ้นปี เลโก้ของผม 🤣 น่าจะต่อกันสนุกเลย 🧑‍🏫 ผมคนหนึ่งไม่เชื่อเรื่องความถนัดพิเศษเรื่องด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษ เพราะคนเราสามารถฝึกได้ แต่เราไม่รู้วิธีฝึกมากกว่า จากที่ได้อ่าน คนที่มีลักษณะ “ฉลาด” คือ คนที่ไม่หยุดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะผ่าน จากหนังสือ สารคดี ประสบการณ์ หรือการพบปะผู้คน เพราะทำเช่นนั้น คือ การเชื่อมต่อเส้นประสาทในสมอง  ยิ่งเราเรียนรู้มาก ยิ่งเราฝึกแก้ปัญหามาก  และพัฒนาความคิดให้มาก